7033 1 103-12: PATCH PANEL 12 PORT LC MM

  • RS庫存編號 144-6101
  • 製造零件編號 1350715
  • 製造商 COMMSCOPE
產品概覽和技術數據資料表
法例與合規
相容
COO (Country of Origin): CZ
3 現貨庫存,可於6工作日發貨。
單價(不含稅) 個
TWD 16,744.00
(不含稅)
TWD 17,581.00
(含稅)
單位
Per unit
1 - 4
TWD16,744.00
5 - 9
TWD15,679.00
10 - 24
TWD14,765.00
25 - 49
TWD13,970.00
50 +
TWD13,272.00